Láng giềng mà nhớ làm sao
Nhớ cây trúc đào đứng ở tường đông

Em như câu lục một dòng
Anh như câu bát song song hai đầu

Rất gần mà chẳng gặp nhau
Tại cha mẹ, tai hàng rào, tại ta?

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận