Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong

Một bờ trải một bến sông
Một con đường đẫm sương đồng ướt mi

Dễ gì buồn bỏ ta đi
Và em ở đó dễ gì yên vui

Hiên phơi áo cũ ngậm ngùi
Trăm con chim nhỏ tới lui chia buồn

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận