Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và cái diệt
Khác gì đâu

Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương mãi vui chơi trên đồi biếc

Nếu một ngày
Sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận