Du Tử Lê, một cõi cho mình

Du Tử Lê, một cõi cho mình
Tôi kính trọng những nhà thơ. Trong mắt tôi, họ là những người dũng cảm bậc nhất. Hoặc gan lì, cũng bậc nhất luôn ...

Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn

Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn
Sau ba năm lưu lạc nơi xứ người, bài thơ Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn của nhà thơ Du Tử Lê sáng tác năm 1978, mang nỗi buồn xót xa ...

Tình Bạn Với Du Tử Lê

Tình Bạn Với Du Tử Lê
Vào những ngày đầu năm, ở Saigon Nhỏ Quận Cam California, tôi tình cờ đi trốn được cơn bão mùa đông ở Houston để lái xe quanh quẩn, đi qua ...

Một Thoáng Buâng Khuâng Với Thơ Du Tử Lê

Một Thoáng Buâng Khuâng Với Thơ Du Tử Lê
Ai mà chẳng có những lúc bâng khuâng lần đầu tiên nghe và cảm được tiếng chim hót, hay nhìn với vẻ ngất ngây những lớp sóng biển đuổi nhau, ...

Du Tử Lê Nhà Thơ Của Khám Phá

Du Tử Lê Nhà Thơ Của Khám Phá
Thơ Du Tử Lê là một sợi giây nối dài từ Việt Nam, quê hương yêu mến qua nước Mỹ, mảnh đất tạm dung. Nói đến thơ Du Tử Lê ...

Đạo Pháp Du Tử Lê Trong Thơ Văn

Đạo Pháp Du Tử Lê Trong Thơ Văn
(Bài nói chuyện về thơ văn Du Tử Lê tại Hoa Thịnh Đốn ngày 11 tháng 5, 1997) Tôi là người lúc nào cũng ao ước rằng cộng đồng Việt ...

Hãy Hỏi Chúa Đi Rồi Em Sẽ Hay

Hãy Hỏi Chúa Đi Rồi Em Sẽ Hay
LNĐ: Dưới đây là bài viết thứ hai của Tiến sĩ, Giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, hiện giảng dạy tại một Đại học Y khoa, ở thành phố ...

Năm Mươi Năm Ấy Bây Giờ Là Đây

Năm Mươi Năm Ấy Bây Giờ Là Đây
(CUỘC MẠN ĐÀM VỚI NHÀTHƠ DU TỬ LÊ NHÂN THỜI ĐIỂM ĐÁNH DẤU 50 NĂM SÁNG TÁC THI CA CỦA ÔNG.) Ngày 18 tháng 11 năm 2007 sắp đến, hội ...

Du Tử Lê, “Qua Môi Em: Tôi Thở Biết Bao Đời”

Du Tử Lê, "Qua Môi Em: Tôi Thở Biết Bao Đời"
Đọc thơ, có lúc cũng cần những chất xúc tác bên ngoài. Trời mưa, thơ ủ nóng da thịt. Trời gió, thơ làm se những phân vuông đời sống để ...

Những Mảnh Rời, Tôi-Riêng

Những Mảnh Rời, Tôi-Riêng
Đầu ngày, mở máy, nhận được e-mail của người bạn thân gửi từ bên kia bờ Đại Tây Dương, kèm theo bích chương “Du Tử Lê, 50 Năm Trên Ngọn ...