Cùng với những con ngựa biệt chứng
Bồn chồn vì một cơn dịch ập về từ cõi xa
Tôi nhốt tôi vào góc vườn hoang
Tôi nhốt tôi vào khoảng hở của bức tường ngày và cánh cửa đêm
Tôi tan biến
Quay mặt vô tường tôi tập làm người giác ngộ
Nếu ngày mai không tận thế
Tôi sẽ thõng tay xuống chợ
Đem bán hết những bài thơ tình
Những bài thơ dở hơi
Chứa toàn lời không thật.

Cùng với những con ngựa biệt chứng
Cuồng chân vì một cơn dịch ập về từ cõi lạ
Tôi lẩn quẩn giữa giấc mơ và hồi ức
Lấy gì để khẳng định thực tại
Khi những cuộc tình của ngày hôm qua
Đã nguội từ kiếp trước
Khi những hình tướng trước mặt
Chỉ toàn là hư vọng.
 

Nguyễn Tư Phương

Mùa dịch 2019/20
(*) Hư vọng (tựa bài): Kinh Kim Cang “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.”

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận