khi mà nỗi oán đau ứ đầy trong lồng ngực
cơn muộn phiền bóp nghẽn mạch tim
hãy cứ để đó
không vun xới và cũng đừng dập tắt
hãy để cho nó tự bùng lên
và để cho nó tự thiêu đốt
hãy can đảm nhìn thật sâu vào nó
hãy quán sát nhưng tuyệt nhiên không phán đoán
hãy nâng niu nhưng chớ đừng bám giữ
cứ để nó diễn biến tự nhiên
trong quá trình sinh-trụ-dị-diệt
có những sinh diệt xảy ra trong một vài sát na ngắn ngủi
…mộng huyễn
có những sinh diệt kéo dài trong vô lượng kiếp
…trầm luân
và cũng có một sinh diệt chỉ tròn tám phút bốn mươi sáu giây
…George Floyd.

Nguyễn Tư Phương

6/2020

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận