ở một xóm nhỏ miền núi, có nhà kia đông con, cha nghiện rượu,mẹ bài bạc, con cái thất học, lê la đầu đường xó chợ, nhưng có một đứa có tài coi tướng gà chọi, con gà nào được nó “chấm” là cũng đứng nhì, đứng ba của xóm, chỉ còn thiếu chức vô địch là đủ bộ !

cả nhà ấy lấy làm hãnh diện, mất ăn mất ngủ, thậm chí không còn thấy đói, nhưng người cha vẫn uống rượu, mẹ vẫn ghi số đề và ngồi sòng.

 
11/12/2018
Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận