một anh hề làm tổng thống
mặc áo giáp cầm súng ra trận
quyết sống mái với kẻ xâm lược
có những anh giống như tổng thống
hay đại loại như vậy
lâu lâu diễn hài
trước bàn dân thiên hạ

27.02.2022

Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận