Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 54. Phong ba ở Thanh Thành

Dương Thông và Hạ Mẫn đi dọc theo con đường núi đi chừng được nửa tiếng đồng hồ bèn xuống tới chân núi Thanh Thành, hai người bấy giờ đã ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 53. Bảo tàng trong hang động

Chỉ thấy bên trong vừa rộng vừa lớn, vách đá chính là dùng những khối đá hai trăm cân chất chồng lên, bên ngoài vì có rong rêu mọc đầy ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 52. Tuyệt cảnh phùng sinh [3]

Hạ Mẫn thấy con khỉ già chạy mất tiêu bóng hình chẳng biết làm sao đành phải quay lại, bấy giờ Dương Thông đã hôn mê đi mất, Hạ Mẫn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 51. Tuyệt cảnh phùng sinh [2]

DưƠng Thông và Hạ Mẫn bị chưởng lực của ba gã áo đen thình lình bức lại đánh rớt hai người xuống vực sâu, chỉ nghe hai bên tiếng gió ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 50. Tuyệt cảnh phùng sinh

Núi Thanh Thành nằm ngày huyện Quán vùng phụ cận của Thành Đô, Dương Thông mua lấy con ngựa, hai người bèn chạy đến núi Thanh Thành, còn chưa tới ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 49. Vào núi Thanh Thành ban đêm [3]

Hai người đi đến trước một tòa lầu nhỏ trong khuôn viên, chỉ thấy có hai đại hán thỏng tay đứng trưỚc cửa, phía trước phía sau cũNg đều có ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 48. Vào núi Thanh Thành ban đêm [2]

Miếu Thành Hoàng nằm ở góc tây bắc của kinh thành, rất lớn, và cũng rất dễ tìm, bởi vì tiếng đồn thần miếu rất linh thiêng phụ trách bảo ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 47. Vào núi Thanh Thành ban đêm

Bình nguyên của Thành Đô nổi tiếng là nồi gạo của cả nước, ruộng nương ngàn dăm., thương nghiệp phát đạt, nhân số trù mật, tài nguyên phong phú, ngàn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 46. Thanh Thành mắc oan [3]

Dương Thông đang đánh nhau một trận hứng chí thình lình nghe có tiếng hét lớn vừa vang dội vừa mạnh mẻ: - Ngừng lại hết cho ta đi thôi! ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 45. Thanh Thành mắc oan [2]

Ngày hôm sau, thuyền tiếp tục đi về hướng tây, được hai ngày thì vào lưu vực sông Miên giang, chỗ này có hai tòa núi trứ danh, một là ...