Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 64. Tân thủ lãnh của Cái Bang [3]

Hôm đó là ngày hạ huyệt chôn Đoàn Nhị, những người trong các môn phái lớn đều đợi đến ngày chôn Đoàn Nhịxong mới rời khỏi đó, vì vậy ai ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 63. Tân thủ lãnh của Cái Bang [2]

Tổng đà vị trí đặt ở trong thành Tế Nam bên cạnh hồ Đại Minh nổi tiếng phong cảnh hữu tình, cạnh hồ có mấy nếp nhà thô sơ rải ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 62. Tân thủ lãnh của Cái Bang

Chớp mắt lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, Thanh Vân đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng phụng mệnh xuống núi, thứ nhất là đem thư lại cho Trí ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 61. Cơ duyên ở Võ Đang [3]

Trí Thông đại sư đi rồi, Dương Thông lại trở về chuyện quét dọn đại điện,tĩnh tọa đả thiền, thỉnh thoảng lại luyện qua kiếm pháp quyền pháp,Thanh Tòng đạo ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 60. Cơ duyên ở Võ Đang [2]

Chớp mắt lại qua hết mùa đông, mùa xuân đến hoa nở, Dương Thông đến Võ Đang cũng đã được nửa năm, nửa năm đó y cũNg dần dần quen ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 59. Cơ duyên ở Võ Đang

Núi Võ Đang nằm giữa hai huyện Phòng và Quân ở tỉnh Hồ Bắc, phía bắc thông tới dãy Tần lĩnh, phía nam tiếp với ngọn Ba Sơn, chu vi ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 58. Trận chiến Tam Hiệp [2]

Lai lịch của Miêu gia trại DưƠng Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua, Miêu gia trại ở dãy Miêu lãnh Quý Châu, nơi đa số người Miêu đời ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 57. Trận chiến Tam Hiệp

Ngày hôm sau, Giản trưởng lão và Dương Thông rời khỏi tửu lầu ra bờ sông mướn một chiếc thuyền khởi hành xuôi về hướng hạ du, chủ thuyền là ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 56. Phong ba ở Thanh Thành [3]

Tối đó, mọi người ăn cơm rồi đều đi ngủ sớm, Giản trưởng lão và Dương Thông mặc đồ dạ hành vào rón rén ra khỏi tửu lầu, nằm phục ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 55. Phong ba ở Thanh Thành [2]

Lại nói đến Dương Thông được mọi người khiêng về tới tửu lầu Túy Bát Tiên đem về phía sau vườn lúc đó mới tỉnh lại, y phát hiện mình ...