Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 44. Thanh Thành mắc oan

Dương Thông đi thuyền dọc theo Trường giang, ba ngày thì đến Tam Hiệp, Tam Hiệp ở Trường Giang nổi danh núi sông tráng lệ thắng cảnh thiên nhiên, phía ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 43. Bọn áo đen thần bí

Một đoàn người chạy thẳng lại hướng đại điện, trong thoáng chốc đã tới trước mặt, hai người tay không, ba người kia thì cầm binh khí, chỉ nghe có ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 42. Chuyến đi Hành Sơn [3]

Dương Thông thấy lờ mờ trong đám khói nồng đặc có mười mấy nữ ni đang nằm sóng soài trên mặt đất, chẳng một chút động đậy, y khom người ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 41. Chuyến đi Hành Sơn [2]

Tuệ Thanh cười nói: - Muội cũng muốn biết xem môn phái nào muốn làm khó dễ với phái Hành Sơn đây. Bà ta tiếp lấy tấm trường bào Dương ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 40. Chuyến đi Hành Sơn

Hai người ra khỏi Tế Nam, cưỡi ngựa chạy về hướng nam, ngựa không ngừng vó đi được hơn mười ngày, bình an vô sự đến Vũ Hán, hai người ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 39. Hiệp Cốt Nhu Tình [2]

Nhưng Hạ Mẫn vẫn còn chưa biết đó là gì, cô nói: - Thế thì quá hay! Cách này làm sao luyện ? Tư Đồ Hùng biết cô vẫn còn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 38. Hiệp Cốt Nhu Tình

Ba người bước vào lầu, Dương Thông nhận ra đây là một tòa Phật đường, trong lầu có cung phụng một pho tượng Phật Di Lặc tăng bào để hở ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 37. Nhu tình hiệp nữ

Dương Thông nghe nói, biết đều là do mình gây tai họa, làm cho Đoàn Nhị phải bị thương, y nghe nói Đoàn Nhị trúng độc, hồi tưởng lại tình ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 36. Cái Bang đại hội [3]

Tiếp theo đó mọi người bèn nghe từ xa truyền lại một tràng cười ha hả, một cái bóng từ trong đám đệ tử Cái Bang bay vụt lên, lướt ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 35. Cái Bang đại hội [2]

Thì ra là hôm mười lăm tháng bảy đó, tất cả đệ tử Cái Bang đều tụ tập ở Thái Sơn chỗ đỉnh Quan Nhật, sáu phân đà Đông, Nam, ...