những con chim nặng sũng từ cơn mưa đêm qua
quặn mình từ vô lượng kiếp
làm sao tháo gỡ được cái vô hình
đã cuộn tròn trong tiềm thức
làm sao mở được ngưỡng cửa không cánh
một bàn tay làm sao tạo được tiếng vang
hay một ngày nắng đẹp?   
ôi những công án thiền
muôn đời vẫn nằm trong tĩnh lặng
thôi đành
trụ vào chỗ tạm dung
đậu nhờ trên sợi dây oán khổ
cứ để cho nghiệp dẫn
rồi sẽ cùng trôi
rồi sẽ cùng quay
cứ bình yên nơi đó
hãy tùy duyên thuận pháp
“trên thoáng cõi ta bà
rực chút tâm thiện mỹ “ *

Nguyễn Tư Phương
25.12.2019

* On Earth We’re Briefly Gorgeous – a novel by Ocean Vuong.

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận