Ngày xưa bên sông lấp
Người cất tiếng kêu trời
Đêm nằm người thao thức
Còn nghe tiếng đò ơi !

Ngày nay ngàn sông lấp
Ngày nay vạn mảnh đời
Đất đai cùng nhà cửa
Sớm chiều đã bốc hơi

Dưới chân những cao ốc
Đàng sau những con đường
Là bao nhiêu nước mắt
Những mảnh đời tang thương

 

21.09.2018
Huỳnh Minh Lệ

 

Nguồn: huynhminhle.wordpress.com

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận