I sit with you at a coffee shop, “No need to pay for the second cup,” white rays of sun falling down outside, the place we are sitting today was like yesterday, behind a refrigerator, next to a wall, the two of us sitting, looking out at the street, the wind blowing on the banyan tree leaves outside; we follow the usual customers, slip into the shop, the coffee cup stirred by a wind, you become stirred when my hand touches your lap. We look out into the streets but also glance at each other occasionally; I sit with you in this very familiar shop, to drink this cup of coffee without milk or sugar to drink a second cup that doesn’t require paying extra. We linger and chat all morning; outside white rays of sun keep falling down, down again we’ll be late for work today.

anh ngồi với em trong quán cà phê, “ly thứ hai không cần phải trả tiền”, bên ngoài mưa trắng đang rơi, chỗ ngồi hôm nay cũng như hôm qua, sau lưng cái tủ lạnh, sát bên tường, hai đứa ngồi bên nhau nhìn ra đường, bên ngoài ngọn gió rụng từ cành cây bàng, theo chân người khách quen, lẻn vào quán, ly cà phê bừng lên vì gặp gió, em bừng lên khi tay anh bỏ lên đùi, mình nhìn ra đường, nhưng lâu lâu cũng nhìn nhau, anh ngồi với em trong quán thật quen, uống ly cà phê không sữa không đường, uống ly thứ hai không cần phải trả tiền, mình ngồi cà rề nói chuyện hết buổi sáng, bên ngoài mưa trắng vẫn còn rơi, hừm, hôm nay lại trễ làm nữa rồi.

Nguyễn Tư Phưong

Blank Verse (thơ không vần)
THT Publishing Club 2006

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận