em đã ngồi với tôi
mấy mùa
mưa phượng tím
em ngồi
bên ngoài khung cửa mun
nắng hun vàng bóng cây
hoa hứng đầy cánh gió
bao lần
em vẫn còn ngồi đó
mới như ngày hôm qua
hồn nhiên hoa
hồn nhiên mưa
em tươi
hồn nhiên nắng
tôi ngồi tay muốn khóc
vài lần
hoen khói đen
tôi ngồi tôi muốn hát
bao lần
hoa còn tươi.
 

Nguyễn Tư Phương

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận