(photo: Nguyễn Tư Phương)

khi mà không còn một danh xưng gì để gọi
thì lấy gì để phân biệt giữa sống chết
đúng sai
phải trái
bạn thù
mọi thứ tan biến, tan biến…
cũng như thế
tấm thân tứ đại
của những người chiến sĩ vô danh đã tan biến
đã trở về thật trọn vẹn với
đất
nước
gió
lửa
…..

chiều đông Mạc Tư Khoa
tuyết bắt đầu rơi trên Công Trường Đỏ
hai người vệ binh
vẫn nghiêm trang đứng canh chừng ngọn lửa
ngọn lửa bập bùng
trên ngôi mộ của những người chiến sĩ vô danh
ngọn lửa
sẽ không bao giờ
được tắt.

 

Nguyễn Tư Phương
6.2018

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận