Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 88

Đêm đó cũng không thấy có gì lạ xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người đều tụ tập hết ở ngoài sơn môn chùa Thiếu Lâm, ai nấy đều ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 87. Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ

Dương Thông lúc nãy bước ra đấu trường đã nghĩ tới điểm đó, như nếu mình dùng công phu phái Võ Đang hoặc là thứ gì khác đánh với Trí ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 86. Vũ Lâm Minh Chủ [3]

Trận tỷ thí đó Dương Thông toàn thắng, mọi người đều ngấm ngầm kinh hãi, ai nấy đều đưa mắt nhìn về hướng Thanh Tòng đạo trưởng phái Võ Đang ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 85. Vũ Lâm Minh Chủ [2]

Triệu Tử Phong thấy lúc nãy Huyền Ân sử Ma Kha Chỉ xém nữa đã làm mình bị thương, biết nhà sư nội lực thâm hậu,y bước vào đấu trường ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 84. Vũ Lâm Minh Chủ

Các môn phái nhỏ xuất xứ từ phái Hằng Sơn thì hết sức ủng hộ chưởng môn phái này là Lâm Trung Hiền, còn các môn phái phía nam thì ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 83. Vũ lâm đại hội [2]

Thì ra lúc nãy Triệu Tử Phong phủi phủi trên ghế y đã ngầm vận nội lực chấn đoạn đi bốn chân ghế và chỗ dựa, y luyện nội công ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 82. Vũ lâm đại hội

Trừ phái Hoàng Sơn ra còn có các nhân sĩ vũ lâm của các môn phái khác lục tục kéo tới chùa Thiếu Lâm, đêm đó chùa Thiếu Lâm vô ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 81. Hoàng Sơn phu phụ

Hai người về đến chùa thì trời đã tối, các môn các phái đã tề tập không ít, chùa Thiếu Lâm trở nên tấp nập, Dương Thông và Triệu Tử ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 80. Vị tăng lạ lùng chùa Thiếu Lâm [2]

Hôm sau, ba người vừa ăn xong cơm sáng, Trí Thông đại sư phái người lại mời Dương Thông lại Tàng Kinh Các chơi cờ, Tàng Kinh Các nằm riêng ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 79. Vị tăng lạ lùng chùa Thiếu Lâm

Chùa Thiếu Lâm kiến lập vào thời Bắc Ngụy Thái Hòa năm thứ mười chín, là do Lý Văn Đế xây lên cho cao tăng Thiên Trúc tên là Bạt ...
Scroll Up