lưỡng cực

không ngày tức là đêm
không mưa tức là nắng
không trắng tức là đen
không đèn tức là tối
không chối tức là nhận
có hận chẳng làm gì
vậy thì cứ y án

 

loài ốc mượn hồn

những con ốc láu cá
mượn vỏ cứ núp hoài
vì chúng không có tai
làm sao mà nghe được

vì chúng không có mắt
làm sao thấy chung quanh
tìm một chút an lành
mặc biển đời giông tố

mặc sóng gào cuồng nộ
trong cái vỏ an lành
miễn sao miệng có ăn
miễn sao còn cái vỏ

 
02.10.2014

 

không nói gì

nói gì, có nói gì đâu
non xanh nước biếc một màu đen thui
nói gì, thì nói cho vui
non xanh nước biếc đen thui vậy mà!

14.10.2014

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận