mặt trời chiều

buổi chiều
người đàn ông ngồi như tượng
mặt trời chói lòa
người đàn ông ngồi
đã bao nhiêu năm
mặt trời vẫn chói

bây giờ người đàn ông đã già
mặt trời buổi chiều
vẫn còn thiêu đốt

 

đám giỗ

đứa con nhìn tờ lịch hỏi cha
sao những ngày này
có nhiều đám giỗ

người cha buồn rầu
vì có nhiều người chết
và mỗi năm
lại thêm
nhiều đám giỗ

 
06.09.2015

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận