một chuyến về quê

đi qua dốc nhà đá
chẳng thấy ngôi giáo đường
gió réo trên cầu cương
tưởng hồn ma bóng quế
có một thời như thế
phantom rớt chỗ này
“mùa hè năm bảy hai
tao bị bắt lên núi
may mà chưa bán muối
trong lớp có mấy thằng
lâu lâu họp chị bộ … “
trong khi là đa số
chỉ biết học và chơi
chơi cho đã cái đời
thi rớt thì đi lính
đúng cái đầu rất bịnh
rồi đến lúc tan hàng !

07.02.2020

phút ngỡ ngàng

em nhớ gì không luống cải vàng
xuân mùa mới nở nắng chứa chan
tôi vừa mới đó em mới đó
rộn rã tay nhau phút ngỡ ngàng

03.02.2020

khỏi lo !

ta về nơi sằn dã
thở nhịp thở trong veo
ngày vui cùng cây lá
mới tối đã ngủ khèo !

nơi đây hóc bà tó
chẳng ma nào ghé thăm
khỏi lo khách vũ hán
chẳng cần mua khẩu trang !

02.02.2020

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận