Từ khi trăng là nguyệt (*)

Trong lúc tôi còn đang đắm mình ở một khoảng trống
nào đó giữa ngày sinh và hôm qua
Ngọn gió vừa mới sinh ra
từ trong khe đất bỗng dừng lạ
i Gió đột nhiên đổi hướng.
...

những ngày ở trong rừng

1. góc thiền

cuối tuần
bạn ghé thăm góc rừng thiền
chiều
bỗng thơm
lừng
mùi thịt nướng.
...

Nhiên An, một ngày

Cầm trái tim
trên tay
đá còn
rung nhịp thở
Nhìn trong đá
thấy ta
trụ thân
dòng nước la
...

Ngồi ở AQ

mưa
những cánh mưa hoàng điệp
bay thẳng vào tâm
như một bài đạo ca giữa ngọ
vàng vai em
mưa, đốt vàng thân áo
...

Quán lạ ta ngồi

chiều ra ngồi quán lạ
ly cà phê đắng môi
mình ta ngồi quán lạ
thở hoài hơi thở khan !
...
Scroll Up