bằng những bước chân mèo
đêm tôi nhón nhén bước
vào thơ ngày cật tình
góp chữ đêm ôm nguyệt

sau hè. Em muộn phiền
đem giấu nỗi sầu riêng
tim, hạn hẹp, chữ đen
ngòm, thơ, che lòng bức

khức tôi ôm thơ ngủ
qua đêm (nhắm hờ con
mắt trống) em cấu đêm
sau lưng khi tôi bỏ

đi tìm khởi hứng. Lúc
quay về trong bóng dày
của chữ của đêm và
của em. Lòng giấy kiệt

cùng thơ đỏ quặn tôi
khơi ngọn nến cùn đêm
ngoại tình với bóng tôi
ngoại tình với thơ &

… với tôi.

Nguyễn Tư Phương

Tạp Chí Thơ – Tân Hình Thức – số Mùa Thu – 2000

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận