huyền thoại củ chi

củ gì mọc ở củ chi
củ lang củ sắn không thì củ môn
củ môn như đã nghe đồn
nguyệt nga tải đạn hết hồn vân tiên


huyền thoại chiến khu

hố bom vô số hố bò
tự do oanh kích tự do lìa đời
một ngày từ bỏ cuộc chơi
hồn ma biên giới bời lời chiến khu

22.11.2022
Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận