Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 84. Vũ Lâm Minh Chủ

Các môn phái nhỏ xuất xứ từ phái Hằng Sơn thì hết sức ủng hộ chưởng môn phái này là Lâm Trung Hiền, còn các môn phái phía nam thì ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 83. Vũ lâm đại hội [2]

Thì ra lúc nãy Triệu Tử Phong phủi phủi trên ghế y đã ngầm vận nội lực chấn đoạn đi bốn chân ghế và chỗ dựa, y luyện nội công ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 82. Vũ lâm đại hội

Trừ phái Hoàng Sơn ra còn có các nhân sĩ vũ lâm của các môn phái khác lục tục kéo tới chùa Thiếu Lâm, đêm đó chùa Thiếu Lâm vô ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 81. Hoàng Sơn phu phụ

Hai người về đến chùa thì trời đã tối, các môn các phái đã tề tập không ít, chùa Thiếu Lâm trở nên tấp nập, Dương Thông và Triệu Tử ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 80. Vị tăng lạ lùng chùa Thiếu Lâm [2]

Hôm sau, ba người vừa ăn xong cơm sáng, Trí Thông đại sư phái người lại mời Dương Thông lại Tàng Kinh Các chơi cờ, Tàng Kinh Các nằm riêng ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 79. Vị tăng lạ lùng chùa Thiếu Lâm

Chùa Thiếu Lâm kiến lập vào thời Bắc Ngụy Thái Hòa năm thứ mười chín, là do Lý Văn Đế xây lên cho cao tăng Thiên Trúc tên là Bạt ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 78

Mọi người về tới chùa Bạch Mã lập tức đem mấy gã hòa thượng ra tra hỏi, Dương Thông chụp lấy gã hòa thượng đã cung khai đường hầm ra ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 77

Long Môn Thạch Quất nằm cách 12 cây số thành nam Lac Dương, bên cạnh sông Y Thủy, trên ngọn Long Môn Sơn, là một thắng danh ở Lạc Dương, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 76. Giang hồ phong vân

Mọi người nhốn nháo đua nhau xuống núi Hoa Sơn, Dương Thông cũng thống lãnh bọn Giản trưởng lão về lại phân đà tây bắc. Vi Tiếu Thiên đã chết, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 75. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn [3]

Dương Thông thấy Tần Quỳnh Hỗ âm độc giảo trá vũ công lại cao cường trong bụng vô cùng lo lắng cho Triệu Tử Phong, mọi người ai nấy cũNg ...