bà đã làm gì cho đất nước này?
ông đã làm gì cho đất nước này?
tiền người dân còng lưng đóng thuế
để ông bà hớn hở phây phây!

nước việt nam đang đứng ở đâu?
người việt nam ở đâu trên quả địa cầu?
hãy trả lời một lần và thề không nói láo
một con sâu và những bầy sâu!

 
Huỳnh Minh Lệ 
28.07.2016

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận