1.
Mới hôm nào gặp bạn
Ta tay bắt mặt mừng
Bây giờ nếu gặp lại
Chắc gì đưa tay ra?

2.
Ngồi nhà coi CNN
Nhìn ra ngoài khung cửa
Một con chim đơn độc
Đậu trên dây điện đường
. . .
Social isolation!

3.
Khóa cổng mấy tuần nay
Ngồi phản quan tự kỷ
Chợt thấy mình hiền ghê
Con ruồi bay không đập.

4.
Kho lương vừa chất ngập
Đủ vài tháng cút côi
Ở nhà mới mấy tuần
Sao vơi hơn một nửa?

Nguyễn Tư Phương
Mùa dịch 2019/20

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận