Mất đi còn thống khổ hơn là trước giờ chưa có, không những vậy, còn thống khổ hơn nhiều lắm.

Hà Phú Mãnh ngồi trên chiếc ghế lớn có thêu tám con rồng trong Đức Thi Sảnh (lão chỉ được tám con rồng, chín con chỉ có Hà Tất Hữu Ngã mới có đủ tư cách ngồi), trù trừ suy nghĩ, suy nghĩ đến chuyện làm sao hoàn thành cái kế hoạch của lão: ba năm ngồi chức lớn, năm năm trừ tận những kẻ không theo mình trong bản môn, bảy năm thống lãnh luôn Phần Cầm Lâu và Trử Hạc Đình, mười năm lật đổ Chí Tôn Vô Thượng Hà tất Hữu Ngã, trong vòng mười lăm năm độc bộ thiên hạ, xưng bá giang hồ.

… May mà lào còn chưa già lắm, còn chờ được đến đó.

Do đó, lão cần phải nắm giữ lấy những thứ gì lão đã nắm giữ được, không được để người khác tùy tiện cướp đi … vẫn là cái câu cũ mèm: Mất đi còn thống khổ hơn trước giờ chưa có nhiều lắm.

… Như nếu lão có một người đàn bà cùng hưởng lạc với lão, được xuất sắc như Lâm Vãn Tiếu, chắc phải là chuyện sung sướng đẹp lòng đến bao nhiêu.

Nghĩ đến Lâm Vãn Tiếu, cũng không biết tại sao, lão bỗng dưng sinh ra một cảm giác bất tường.

Cái thứ cảm giác đó không biết từ đâu ra.

… Nhưng nó bất tường !

(Một người đàn bà mềm mại ấm áp thơm tho như vậy, tại sao lại làm người ta có cảm giác bất tường nhĩ ?)

… Đấy là vì lúc nghĩ đến cô, là tự dưng nghĩ đến Hà Bình, nghĩ đến Chiến Tăng, mà những người đó, đều là những cây đinh mà Hà Phú Mãnh muốn nhổ quách đi cho rảnh chuyện !

“Tinh” lên một tiếng, ngón tay lão đã búng ra một cây đinh to bằng đầu ngón tay.

… Cây đinh nhỏ xíu bằng đầu ngón tay đó, ít nhất cũng đủ làm nổ tung xác mất sáu con trâu nước.

Có điều lại như con trâu bằng bùn lọt vào biển cả.

Một người từ trong bóng tối bước ra.

Áo da cọp khoác trên mình, mắt cọp lườm lườm oai phong.

… Chính là Chiến Tăng.

Hà Phú Mãnh lạnh hết cả người, lão biết Sử Nặc đã xong.

“Ngươi còn mặt mủi nào trở lại sao ?”

Lão làm ra vẻ trấn định vân vê hàm râu hỏi.

“Hạng người như lão còn mặt mủi ngồi đây, tại sao ta không còn mặt mủi trở về ?”

“Ngươi nói vậy là có ý gì ?”

“Chính là ngươi, còn có Hà Gia Oai, Hà Gia Đỉnh của Trường phái, Hà Mã, Hà Sư của Khuất Phái, Hà Tam Trượng của Trưởng phái, Hà Đồng, Hà Vị Hoàn của Viên Phái, Hà Thủ Tín của Phương Phái, Hà Huyết Xa, Hà Lão Quái của Ủy Phái, Hà Hoa Hương của Cao Phái, hành động điên đảo, tư thông ngoại tặc, hồ tác phi vi, bài xính trung lương, ta chỉ có nước giết các ngươi, Hạ Tam Lam mới thành được một nhà thế gia đệ nhất lưu !”

“Chỉ có ngươi thôi, mà làm được như vậy sao ?”

“Làm không được ta đã chẳng trở lại đây.”

“A Nhĩ Bá Sử Nặc đâu rồi ?”

Chiến Tăng ném đôi bàn tay bị chặt tới trước mặt lão.

Hà Phú Mãnh thu nhỏ ánh mắt lại, thu nhỏ tròng mắt lại, ngay cả người cũNg hình như thu nhỏ cả lại, như một cây tên sắp sửa phóng hết tốc độ ra.

“Còn Hà Bình ?” Lão hét lên.

“Y bị thụ thương.” Chiến Tăng nói: “Như nếu hiện tạii y trở về, Sử Nặc đã chết, trong môn hộ không còn áp chế không cho y lên chức nữa, ngươi nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường với y, do đó ta phải giết ngươi trước.”

Hà Phú Mãnh cười nhạt: “Ngươi đối đãi với nó tử tế như vậy, chẳng thấy nó đối đãi với ngươi thành ý thế nào.”

Chiến Tăng thản nhiên nói: “Y là một nhân tài, y là sư đệ của ta, cũNg là huynh đệ của ta. Ta làm chuyện cho y, cũng là cho Hạ Tam Lam, trước giờ ta chẳng cần báo đáp.”

“Ngươi đừng tưởng rằng có sức lén vào đây, là có cách để thoát ra; ” Hà Phú Mãnh nói, “Ít nhất, ngươi đã làm kinh động tới ta, ta nhất quyết không để cho ngươi tự vào tự ra tư do tự tại như vậy.”

“Ta cũNg chẳng đi ngay bây giờ đâu.” Chiến Tăng cầm đao, ý chí chiến đấu tăng lên mãnh liệt, “Ít nhất ta phải giết ngươi, Hà Mãnh, Hà Sư, Hà Đồng, Hà Vị Hoàn, Hà Lão Quái, Hà Huyết Xa, Hà Hoa Hương, Hà Tam Trượng, Hà Gia Đỉnh, Hà Gia Oai mười hai tên rồi mới đi.”

Hà Phú Mãnh thình lình đỏ mặt đỏ mày lên, mắng lớn: “Cuồng vọng !”

Lão đang vận tụ Cửu Ngũ Thần Công lên, tính cùng tên ma đầu trước mặt toàn lực tử chiến một trận.

… Công phu của Hạ Tam Lam hoàn toàn không phải theo đường chính đạo trong giang hồ, mà là đem mấy thứ dị thuật, ngụy kỹ, kỳ chiêu, tạp nghệ trong giang hồ trộn với nhau mài cứu, phát huy quang đại thành ra một gia phái.

… Cửu Ngũ Thần Công là kỳ công của Hà Phú Mãnh, chỉ cần đụng đến người bất kỳ cánh tay ngón tay, thậm chí chỉ một sợi tóc, là có thể công vào trong nội tạng, giết kẻ địch ngay lập tức.

Chiến Tăng nắm chặt lấy Tống Biệt Đao.

… Y trừ chuyện dùng thanh Tống Biệt Đao đánh nhau một trận sinh ly tử biệt với những người này ra, còn vận tụ Di Thử Loại Suy Ma Công của y lên.

… Thứ kỳ công này có thể trong lúc ra chiêu, lập tức đem ngũ tạng lục phủ yếu hại yếu huyệt hết vào một nơi, dùng thân xác thịt xương nhẫn nhục chịu đối phương một cú công kích, để nắm chắc cú phản công sau đó.

Y đã đến Hạ Tam Lam Hà gia rồi, nếu không giết sạch đám đầu sỏ tội lỗi này, y chẳng đi đâu cả.

Bởi vì đám người này ở đây tham quyền đoạt vị, chắn đường Hà Bình cải cách gầy dựng đại nghiệp; không những vậy, những người đó sẽ nhất định không buông Hà Bình, sớm muộn gì cũng có một ngày, Hà Bình sẽ táng mạng trong tay bọn họ.

Nếu mà như vậy, chi bằng y xá thân vì Hà Bình trừ khử hết sạch chướng ngại.

Hà Bình thương thế đã bình phục rồi, y đem Lâm Vãn Tiếu về đến Hạ Tam Lam Hà Gia, bèn phát hiện có biến cố kinh khủng đã xảy ra: nơi đây đã có một trận chiến cực kỳ ác liệt xảy ra, thương vong vô cùng trầm trọng. Kẻ đột nhập, trước hết xông vào Đức Thi Sảnh tập kích, rồi đánh vào tổng đàn của sáu phái, những người chết gồm có: Hà Huyết Xa của Ủy phái, Hà Đồng của Viên Phái, Hà Sư của Khuất Phái, Hà Gia Oai của Trường Phái, Hà Tam Trượng của Trưởng Phái, ngoài ra còn có Hà Thủ Tín, Hà Vị Hoàn và Hà Hoa Hương đều bị trọng thương.

Còn Hà Phú Mãnh thì mất mạng.

Đầu lìa khỏi mình.

… Thích khách bị thương, đánh giết ra khỏi vòng vây trốn mất.

Hà Bình và Lâm Vãn Tiếu còn đang kinh nghi không biết làm sao, Hà Thái Thái và Hà Thắng Thần đã lại khẩn cấp truyền mệnh lệnh từ Chí Tôn Vô Thượng:

… Mau mau kêu Hà Bình vào.

Hà Bình đứng dưới bệ thềm của điện Chí Tôn, trong lòng còn đang kinh nghi không làm sao bình tĩnh.

“Ngươi có biết ai làm chuyện này không ?”

“…”

“Đánh phá được người trong Hạ Tam Lam Hà gia, phải là người trong Hà gia, người khác muốn phá vào trong trung tâm đừng hòng lọt được vào trong Lôi Trì một bước !”

“Không lẽ là …? ”

“Chiến Tăng.”

“Y ? !”

“Ngươi có biết tại sao y làm vậy không ?”

“Tại sao ?”

“Ngươi không biết ?”

“Tôi …”

“Y làm vậy là vì ngươi.”

“Vì tôi ? ! ”

“Đúng vậy. Thật ra đấy cũNg chẳng thể nào nói là chuyện lầm lỗi. Y biết rõ Hà gia chúng ta không thể có được cái thanh thế để hiệu lệnh thiên hạ trong vũ lâm trong giang hồ, chủ yếu là vì mấy đám người đó tư tâm quá chừng. Đám người đó đại đa số muốn trừ khử ngươi, hoặc nhìn ngươi không thuận mắt; ” Hà Tất Hữu Ngã nói, “Do đó, y thế ngươi làm chuyện tiên hạ thủ vi cường, giết sạch bọn họ rồi tính sau.”

“Chuyện đó …” Hà Bình mồ hôi nhỏ ròng ròng xuống, “Chuyện đó làm sao có thể được ?”

“Đúng vậy. Bất kể mụch đích của y là thế nào, làm như vậy, Hà gia chúng ta không thể nào dung thứ. Y giết đi Hà gia con cháu chúng ta bao nhiêu đó người, cho dù thế chúng ta trừ khủ chướng ngại, cũNg phải trả một cái giá tương đương.”

“Vâng.”

“Hà Bình, đứng trước cảnh sinh tử tồn vong của Hạ Tam Lam Hà gia, trước giờ ta rất coi trọng ngươi, hiện tại là muốn giao phó cho ngươi một nhiệm vụ trọng đại.”

“Xin tôn chủ phân phó.”

“Đúng vậy, hiện tại một đám người hoành hành ngược ngạo trong bản môn đã chết thì chết, trọng thương thì trọng thương. Nếu như ngươi không làm gì cả, người khác sẽ cho rằng ngươi muốn mượn tay của tên nghiệt đồ diệt trừ những kẻ không theo mình, như vậy sẽ đối với thanh danh của ngươi đã chẳng không lấy gì làm tốt đẹp mà còn rất tổn hại. Ta muốn ngươi bỉnh công hành sự, vì bà con báo cừu, giết đi Chiến Tăng Hà Khâm !”

“… vâng.”

“Chiến Tăng đánh nhau với Hà Phú Mãnh một trận rồi, thụ thương nhất định là không nhẹ. Ngươi giết y rồi, Hà gia đám trẻ tuổi sau này sẽ chẳng còn ai sánh được với ngươi, ta sẽ thăng ngươi lên chủ trì Đức Thi Sảnh, thay thế Hà Phú Mãnh, từ nay ngươi có thể yên lòng làm chuyện cho ta. Ta tuổi tác cũng cao, sau này, cái chức vị của ta, sớm muộn gì cũNg sẽ thuộc về ngươi. Nếu như ngươi vì tình nghĩa riêng tư mà xem thường đại nghĩa, thì sẽ hối hận không kịp thôi.”

“… vâng …”

“Y vì ngươi mà giết bọn Hà Phú Mãnh, khắp trong thiên hạ e rằng chỉ có ta và ngươi là biết. Ngươi vì bản môn giết Chiến Tăng, thì thiên hạ đều biết ngươi là kẻ đại nghĩa. Nếu như ngươi không chắc sẽ thắng, ta có thể kêu Trử Hạc Đình và Phần Cầm lâu sai người lại giúp ngươi, nhưng công lao này, ta vẫn muốn để riêng đó cho ngươi lại mà lập. Thật ra, nếu không phải ta muốn mượn y đi trừ khử cái lũ tai họa mầm mống tâm phúc đó, y có thể đi qua đi lại tự do trong cái nhà này sao ! Ngươi đã giết kẻ cường địch của bản môn là Lương Bát Công, bây giờ lại tru Chiến Tăng, liên tiếp lập hai công lao, ta có thể thăng ngay cho ngươi lên làm sảnh chủ của Đức Thi Sảnh, lại còn vì ngươi tác chủ, lấy Lâm cô nương cho ngươi thành luôn hai chuyện mừng lớn. Thật ra nếu Chiến Tăng còn đó, đối với ngươi mà nói, ngược lại dễ sinh ra thêm rắc rối, đấy là chỗ quan trọng khẩn yếu, ngươi muốn nói sao đây ?”

“… Tôn chủ có mỹ ý, thuộc hạ cảm khích muốn rơi nước mắt. Tôi là người của Hạ Tam Lam, cũNg là con cháu của Hà gia, và cũng là người tôn chủ một tay gầy dựng nên. Trước giờ hoài vọng của tôi là: thà phụ thiên hạ, không phụ bản môn, được tôn chủ hậu ái, tôi chắc chắn sẽ hoàn hảo công chuyện, tôn chủ yên lòng.”

“Tốt, ” Hà Tất Hữu Ngã rốt cuộc mặt mày lộ vẻ thỏa mãn, “cái câu Thà Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Bản Môn nói rất hay, không uổng ta đã phí công bao nhiêu năm nay nuôi dưỡng tài bồi ngươi !”

Hà Bình giắt thanh Khưu Dẫn Kiếm trên vai, hối hả đi ra khỏi Hà gia Hạ Tam Lam.

Lâm Vãn Tiếu hỏi y đi đâu.

Hà Bình chỉ nói: “Tôi làm xong chuyện sẽ về ngay.”

Nói xong y bèn đi mất.

Y đi rồi, Lâm Vãn Tiếu cũng hối hả ra khỏi Đức Thi Sảnh, rồi đến chỗ thửa ruộng ngoài đồng vắng chỗ Đỉnh Hạ Cấu, vung tay phóng ra mấy cây pháo bông, ba xanh lục một xanh lam, ba hồng một vàng.

… Cô đang kêu ai vậy nhĩ ?

 
Nguyên tác: Ôn Thụy An
Dịch giả: Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Scroll Up