Trương Cửu Linh

Vọng nguyệt hoài viễn

張九齡  望月懷遠

1   海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt
2   天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì
3   情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ
4   竟夕起相思 Cánh tịch khởi tương tư
5   滅燭憐光滿 Diệt chúc lân quang mãn
6   披衣覺露滋 Phi y giác lộ tư
7   不堪盈手贈 Bất kham doanh thủ tặng
8   還寢夢佳期 Hoàn tẩm mộng giai kỳ

Tám:

Bài thơ tả cảnh và tả tình san sát nhau, hai câu đầu tả cảnh không nói đến tình mà đã biết tình trong đó, mặt biển sinh ra mặt trăng ló lên, vũ trụ đều trong ta ở một phút giây này; hai câu tiếp tả tình nhưng cũng đã ngụ cảnh vừa tả ở trên, tại sao oán đêm dài tại sao nhớ người yêu, bởi vì tức cảnh sinh tình nhĩ; hai câu tiếp tình lồng trong cảnh, cảnh lộ trong tình, trăng sáng quá thấy sao mà thương, tắt đèn đi để thưởng thức ánh trăng trong đêm, để tận hưởng giây phút cảm xúc, rùng mình một cái mới nhớ ra sương xuống còn tiếc cho nên mặc thêm áo choàng vào đứng lì ở đấỵ Hai câu cuối diễn tả một ước mơ muốn đem cảnh (và tình) gói lại gởi cho người yêu, dù si tình lắm nhưng cũng còn biết là không được đành phải trở vào nằm mộng vậy;

Bàn luận của Hiệu:

‘Thiên nhai cộng thử thì’ gợi lên hình ảnh câu
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang hạ

‘Diệt chúc lân quang mãn’ gợi lên hình ảnh câu
Đồng ẩm Tương giang thủy
Tương tư bất tương kiến

Câu thơ trữ tình gợi cảm, thi nhân mơ thấy hình ảnh giai nhân tắm ánh trăng dưới trăng huyền diệu, thấy gió xuân nhè nhẹ, mơn man đôi má giai nhân và rồi gởi hồn theo mộng đẹp để gặp gỡ người yêu.

Bài thơ có cái ý vị, phong khí của thơ Hàn mặc tử, nhất là ở hai câu chót (sensual).

1. Trên mặt biển có vầng trăng sáng ló lên
2. Cả một trời bao la chỉ có trong lúc này thôi
3. Người tình nhân oán đêm sao dài
4. Suốt đêm thâu trăn trở nhớ nhung
5. Thương mặt trăng ánh sáng đầy mọi nơi nên tắt đèn
6. Cảm thấy sương rơi xuống nhiều nên mặc thêm áo vào
7. Không thể ôm đầy một mặt trăng đem tặng cho người ta
8. Đành phải trở vào nằm ngủ để mộng đến ngày vui (gặp lại giai nhân)

Bản dịch:

Trần Trọng San

Trăng nhô trên biển khơi
Cùng lúc ở ven trời
Tình oán xa vời mãi
Đêm thâu tưởng nhớ hoài
Tắt đèn thương ánh giải
Khoát áo thấy sương rơi
Không thể đầy tay tặng
Đành mơ gặp gỡ người

Trần Trọng Kim

Vầng trăng mọc ở bể khơi
Cùng trong một lúc góc trời soi chung
Đêm xa ai đó sầu mong
Suốt đêm gợi mãi tấm lòng tương tư
Tắt đèn tiếc sáng ngẫn ngơ
Khoát bào mới biết sương sa đã nhiều
Tặng ai tay bốc được nào
Giai kỳ xin để chiêm bao mơ màng

Khương Hữu Dụng

Trăng lên từ dưới biển
Soi sáng khắp muôn phương
Đêm não lòng xa cách
Canh dài nỗi nhớ thương
Tắt đèn đầy ánh nguyệt
Khoát áo thấm hơi sương
Khôn vốc trăng đưa tặng
Đi nằm mộng gặp chăng

Nguyễn Hữu Bông

Vầng trăng mọc ở bể khơi
Cùng trong một lúc góc trời soi chung
Đêm xa ai đó sầu mong
Thâu canh ai nhớ mơ mòng nhớ ai
Tắt đèn yêu bóng nga soi
Khoát lên chiếc áo đượm mùi sương pha
Khôn đem ánh sáng cho mà
Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau

Witter Bynner

The moon, grown full now over the sea,
Brightening the whole of heaven,
Brings to separated hearts
The long thoughtfulness of night….
It is no darker though I blow out my candlẹ
It is no warmer though I put on my coat.
So I leave my message with the moon
And turn to my bed, hoping for dreams.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận