Ngọc đài thể

權德輿  玉臺體

1   昨夜裙帶解 Tạc dạ quần đái giải
2   今朝蟢子飛 Kim triêu hỷ tử phi
3   鉛華不可棄 Diên  hoa bất khả khí
4   莫是蒿砧歸 Mạc thị cảo châm quy


Chú thích:

– Ngọc đài thể: một thể thơ
– Hỷ tử: con nhện, sáng thấy có nghĩa là sắp có tin vui
– Diên hoa: là phấn son
– cảo châm: người chồng

Tám:

Hừm, nghe như ca dao nhĩ, tình tứ nằm trong sự đơn giản, mà thâm hậu, bài thơ bốn câu ràng buộc chặt với nhau như tình vợ chồng. Trên hai câu nói đến những điềm vui giữa vợ chồng, hai câu dưới nối tiếp ngay đến sự mặn nồng (tô son điểm phấn chờ chồng về)

1. Đêm hôm trước dây thắt lưng quần bị sút ra
2. Sáng nay thấy hỷ tử bay
3. Không thể bỏ bê phấn son
4. Không chừng lang quân sắp về chăng

Bản dịch:

Witter Bynner

Last night my girdle came undone,
And this morning a luck-beetle flew over my bed.
So here are my paints and here are my powders —
And a welcome for my yoke again.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image