Đỗ Mục (tranh của Thượng Quan Chu)

Bạc Tần Hoài

杜牧  泊秦淮

1   煙籠寒水月籠沙  Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
2   夜泊秦淮近酒家  Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
3   商女不知亡國恨  Thương nữ bất tri vong quốc hận
4   隔江猶唱後庭花  Cách giang do xướng Hậu đình hoa

Chú thích:

Tần Hoài: tên sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía bắc vào sông Trường giang.
Hậu đình hoa: tên khúc hát làm trong bửa tiệc của vua Trần Hậu chúa và Trương quý phi thời Nam Bắc triều

Tám:

Hai câu đầu tả cảnh thật tuyệt vờị Khói trên mặt nước, trăng trên bãi cát, thuyền đậu gần quán rượu nữa chứ, bao nhiêu là duyên cớ … Hai câu sau tâm sự gì nhĩ … Không biết bài Hậu đình ca gợi nỗi niềm gì cho tác giả ? Có phải tác giả sợ đời Đường suy bại đến đây là chấm dứt hay chăng ? Đổ Mục thuộc Vãn Đường, lúc đó thế sự đã suy đồi, tức cảnh sinh tình ?

Vũ văn Hiệu tám:

Hai câu chót tác giả cảm khái khôn cùng trước sự hờ hững cũng như sự suy vong hưng phế của con người, của cuộc đờị Trần hậu chủ mất nước cũng chỉ vì những khúc hát, cũng vô tình như người con gái lái buôn kia đâu ý thức hậu quả của nó.

1. Khói trùm trên mặt nước lạnh lẽo, ánh trăng trùm trên bãi cát
2. Ban đêm thuyền đậu ở bến sông Tần Hoài gần quán rượu
3. Cô con gái nhà thương gia không biết đến nổi hận mất nước
4. Khúc Hậu đình hoa còn hát văng vẳng từ mé sông bên kia qua

 

Bản dịch:

Trần Trọng San

Khói trùm nước lạnh trăng lồng cát
Thuyền đậu Tần Hoài cạnh tửu gia
Cô gái không hay buồn nước mất
Bên sông còn hát Hậu đình hoa

 

Trần Trọng Kim

Khói lồng nước bóng trăng lồng cát
Bến Tần Hoài thuyền sát tửu gia
Gái ca đâu nghĩ nước nhà
Cách sông vẫn hát khúc ca Hậu đình

 

Khương Hữu Dụng

Nước lồng khói tỏa cát trăng pha
Thuyền đỗ sông Hoài cạnh tửu gia
Con hát biết chi hờn mất nước
Cách sông còn hát Hậu đình hoa

 

Witter Bynner

Mist veils the cold stream, and moonlight the sand,
As I moor in the shadow of a river-tavern,
Where girls, with no thought of a perished kingdom,
Gaily echo A Song of Courtyard Flowers.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image