Đỗ Mục

Khiển hoài

杜牧  遣懷

1   落魄江湖載酒行  Lạc phách giang hồ tái tửu hành
2   楚腰纖細掌中輕  Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
3   十年一覺揚州夢  Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
4   贏得青樓薄倖名  Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh


Chú thích:

– Sở yêu: vua Sở Linh Vương rất thích các thiếu nữ có lưng thon nhỏ, vì vậy về sau người ta gọi lưng thon của người con gái là Sở yêu
– Chưởng trung khinh: tương truyền nàng Triệu Phi Yến đời Hán có thân thể rất nhẹ, có thể đứng múa trên bàn tay của lực sĩ
– Dương Châu: nay là huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô
= Thanh lâu: chỉ nơi ca kỹ

Tám
:

Có phải đây là Lệnh Hồ Xung không nhĩ ? Một Lệnh Hồ Xung “được may mắn hơn” là không có lọt vào mắt xanh của một Nhậm Doanh Doanh nàọ Thi nhân có tiếc nuối cái khoảng mười năm ở Dương Châu đấy không nhĩ ? Tôi cho là không. Thi nhân muốn tả một giấc mộng (một cuộc đời ?), có một cái gì đó như ân hận trong câu cuối, làm nhớ đến vẻ mặt buồn khổ của Phong Tam Dương trên núi Sám Hối, và câu thơ:

Ta làm gì cho khoảng nửa đời sau

1. Bơ vơ lưu lạc trên chốn giang hồ ôm bầu rượu lang thang
2. Ở nơi có những người con gái lưng thon nhỏ bé mủm mỉm
3. Mười năm ở Dương Châu bỗng bừng tỉnh giấc mộng
4. Được cái tiếng phụ bạc trong chốn lầu xanh


Bản dịch
:

Trần Trọng San

Vơ vẩn sông hồ nghiêng ngả say
Lưng thon bé nhỏ nhẹ trong tay
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Được tiếng lầu xanh phụ bạc hoài

Trần Trọng Kim

Giang hồ lạc phách rượu say
Lưng eo bụng lép trong tay không tiền
Dương Châu giấc mộng mười niên
Nổi danh bạc hạnh ở miền lầu xanh

Khương Hữu Dụng

Lang bạc giang hồ chén chúa anh
Lưng ong gái múa giữa tay mình
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Được tiếng lầu xanh gã bạc tình

Nguyễn Hùng Lân

Giang hồ chuếnh choáng bước say
Ngắm nhìn mỹ nữ tung bay múa cầu
Mười năm tỉnh giấc Dương Châu
Chỉ còn được tiếng thanh lâu bạc tình

Witter Bynner

With my wine-bottle, watching by river and lake
For a lady so tiny as to dance on my palm,
I awake, after dreaming ten years in Yangzhou,
Known as fickle, even in the Street of Blue Houses.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận