Lý Thương Ẩn

Vô đề

李商隱  無題

1   相見時難別亦難  Tương kiến thời nan biệt diệc nan
2   東風無力百花殘  Đông phong vô lực bách hoa tàn
3   春蠶到死絲方盡  Xuân tàm đáo tử ty phương tận
4   蠟炬成灰淚始乾  Lạp cự thành hôi lệ thủy can
5   曉鏡但愁雲鬢改  Hiểu kính đản sầu vân mấn cải
6   夜吟應覺月光寒  Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
7   蓬萊此去無多路  Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
8   青鳥殷勤為探看  Thanh điểu ân cần vị thám khan

Chú thích:

– Bồng Lai: tên một trong ba ngọn núi tiên ở Bột Hải
– Thanh điểu: chim xanh báo tin Tây Vương mẫu đến (theo sách Hán Vũ cố sự)

Tám:

Đọc truyện của Cổ Long thấy có nhiều đọan trích bài thơ này, tuyệt vọng bi thương tình tứ. Hình như thơ Lý Thương Ẩn đa phần đều như vậy nhĩ.

1. Gặp gỡ nhau đã khó khi chia tay nhau cũng khó
2. Gió đông không có sức trăm hoa tàn tạ
3. Con tàm muà xuân đến lúc chết tơ mới hết
4. Ngọn nến đến lúc thành tro nước mắt mới cạn
5. Soi gương buổi sáng sầu tóc hai bên đã bạc
6. Ban đêm ngâm thơ chắc phải biết ánh trăng nay đã lạnh lẽo
7. Bồng Lai giờ đi đến không có bao nhiêu con đường
8. Chim xanh ân cần đi trước dẫn đường

Bản dịch:

Trần Trọng San

Xa nhau khó tựa gặp nhau
Gió đông không sức hoa rầu xác xơ
Thác rồi tàm mới hết tơ
Tàn rồi nến mới cạn khô lệ sầu
Soi gương buồn tóc đổi màu
Ngâm đêm mới biết trăng thâu lạnh lùng
Có xa xôi mấy non bồng
Dò đường hỏi lối cây cùng chim xanh

Trần Trọng Kim

Khó thay khi hợp khi tan
Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa
Con tằm đến chết hết tơ
Sáp cây cháy cạn lệ đà ráo ngay
Sáng soi mái tóc đổi thay
Đêm ngâm dưới nguyệt mới hay lạnh lùng
Một đường lên tới non Bồng
Chim xanh đưa đón cậy lòng dò thăm

Witter Bynner

Time was long before I met her, but is longer since we parted,
And the east wind has arisen and a hundred flowers are gone,
And the silk-worms of spring will weave until they die
And every night the candles will weep their wicks awaỵ
Mornings in her mirror she sees her hair-cloud changing,
Yet she dares the chill of moonlight with her evening song.
…It is not so very far to her Enchanted Mountain
O blue-birds, be listening!-Bring me what she says!

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận